Prema toj metodi, nije dovoljno da to samo načelno činite, nego da se prema bebi odnosite kao prema jedinstvenom ljudskom biću od rođenja...

STALNO smo u potrazi za što boljom metodom vaspitanja mališana, ali koliko će ona biti "upotrebljiva" zavisi od deteta. I upornosti roditelja da ne odustanu čim naiđu na prve

prepreke. RIE metod - Resources for infant educarers, uneo je pravu revoluciju, pa su mnogi poznati roditelji počeli da ga primenjuju. Zanimljivo je da je njegova suština vrlo

prosta, a to je - poštovanje deteta. Prema toj metodi, nije dovoljno da to samo načelno činite, nego da se prema bebi odnosite kao prema jedinstvenom ljudskom biću od

rođenja. Jer, cilj je da se odgoji autentično dete, što svako i jesto, ako se oseća sigurno, ima samopouzdanje, samostalno je i ume da se poveže sa ljudima.

 Stručnjaci koji su ga patentirali tvrde da način na koji komunicirate sa detetom utiče na razvoj njegove celokupne ličnosti i formiranje ugla iz koga će posmatrati svet. Roditelji
 
moraju da veruju da čak i beba može da bude inicijator i da sama istražuje svoje sposobnosti.

RIE metod se zasniva na posmatranju, odnosno podstiče roditelje da što pažljivije analiziraju svoje dete kako bi razumeli način na koji komunicira. Tako uspevaju da razumeju

njegove potrebe. A, što više razumemo dete, više i cenimo njegovu sposobnost brzog učenja, koja je naročito izražena tokom prve tri godine života. Kada vidimo šta ono sve

može da uradi samostalno, sve ga manje podučavamo. 

Stručnjaci tvrde da čak i novorođenče može da bude aktivno u procesu hranjenja i menjanja pelena, samo ako se roditelji potrude. Jer oni stvaraju šanse za interakciju i

saradnju, pa je njihova uloga da mu obezbede okruženje u kome može nesmetano da radi sve stvari koje su mu prirodne. Što je okruženje predvidivije i poznatije, bebama je

lakše da uče.

Jedan od principa je da se detetu ne tepa, nego da se sa njim razgovara kao sa odraslim čovekom. Mališanu se daje da se igra sa šerpicama i kašikama, umesto sa skupim

igračkama. Suština je da mu se obezbedi mnogo vremena za neometanu, samostalnu igru i da mu se pokaže divljenje za sve što učini.

malisaveti

Komentari

Pratite nas na FB!

Lajkujte Male savete!
X Zatvori