Obuća

„Muški feromon“ je priča o svakodnevnici četiri savremena muškarca. Različiti u svojim interesovanjima, ciljevima, mogućnostima i opredeljenjima. Svaki na svoj način uspešan u jedinstven. U ringu sa aktuelnim situacijama, svaki se bori kako misli da treba. Nekad preživi, nekad bude nakautiran.